de Triangel

Elise Service

Dienstverlening centrum de Triangel

De Triangel biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht. Onze centrale keuken levert de maaltijden aan uit warme lijn en worden in de woonunits aangeleverd met de apparatuur van Elise Service. Met deze apparatuur worden de maaltijden getransporteerd en op temperatuur gehouden tot aan het eetmoment. Elise Service en de Triangel werken inmiddels al jaren samen.

Elise Service op locatie

Elise Service heeft de Triangel QUIETIS-wagens geleverd. De QUIETIS is ontworpen voor het transport en het handhaven van de temperatuur van groepsvoeding en/of individuele maaltijden in een warme lijn productie en is tevens een distributiesysteem. De compacte afmetingen van de QUIETIS zorgen voor een efficiënt transport naar de woonunits.

DVC De Triangel aan het woord

Onze cliënten verdienen naast de aangeboden zorg ook een kwalitatief goede maaltijd. Een goede maaltijd is medebepalend voor het welzijn van hen. De keuken die werkt volgens het warme lijnprincipe staat garant voor een goede maaltijdkwaliteit. Samen met de apparatuur van Elise Service worden de kwaliteit en de vereiste temperaturen geborgd. De QUIETIS is ontworpen voor datgene wat door ons is gevraagd, een goed temperatuur behoud, eenvoudig bedienbaar, compact, gemakkelijk verrijdbaar en efficiënt naar het transport toe.

Onze keuken staat borg voor een goede maaltijd, dit voor de temperatuur en de kwaliteit. De maaltijd is essentieel voor het welzijn van onze cliënten. De QUIETIS-maaltijdwagen maakt het mogelijk om dit na te streven. Een compacte maaltijdwagen waarmee we de maaltijden efficiënt en in een kort tijdsbestek kunnen transporteren naar de verschillende groepen.

Zelfs wanneer de systemen niet in het budget passen biedt Elise Service een oplossing in bijvoorbeeld een huur of koop oplossing, of wordt er refurbished apparatuur aangeboden wat natuurlijk zeer aantrekkelijk kan zijn als het budget niet toereikend is.

Elise Service heeft ons met de QUIETIS-maaltijdwagen voorzien van een goede oplossing voor de maaltijddistributie. -Bart De Vos, diensthoofd voeding

Deze producten hebben we gebruikt

Quietis

Heeft u een soort gelijk vraagstuk?
Laat het ons weten, we denken graag met u mee.

Mail ons of bel naar 076 541 41 40